About Us

Last Revised: March 25, 2021

Mục tiêu của chúng tôi là phát triển HOBI là để tổng hợp, chọn lọc và mang đến những tin tức hay nhất. Mong nhận được góp ý để giúp chúng tôi hoàn thiện sản phẩm.

Thông tin liên hệ:

📍 Địa chỉ: 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM


✉️ Email: info@hong.social

📞 Điện thoại: 028.54.117.680